БАЈКА О ДЕЧАКУ И МЕСЕЦУ - Стеван Раичковић

БАЈКА О ДЕЧАКУ И МЕСЕЦУ


Верујем да ти се ово дело допало и да је оставило бројне утиске на тебе, што и није тако чудно после дела „Бајка о зрну песка” из петог разреда. 

За почетак, сети се дела „Поход на Мјесец” Бранка Ћопића (пети разред), „Плава звезда” Мирослава Антића и „Буре” Исидоре Секулић. Повежи ова дела са „Бајком о дечаку и Месецу”.

О Стевану Раичковићу (1928 – 2007) већ доста знаш. Осим на часу анализе његовог дела „Бајка о зрну песка”, о њему смо разговарали и када смо анализирали описну или дескриптивну песму „Лето на висоравни”. Сећаш ли се ове песме?Bajka o decaku 1

Овај познати српски песник и приповедач писао је и за децу и за одрасле. Рођен је 5. јула 1928. у Нересници код Кучева, а умро је 6. маја 2007. у Београду. Гимназију је учио у Сенти, Крушевцу, Смедереву и Суботици, где је и матурирао. Студирао је на Филолошком факултету у Београду. Као 17-годишњак је почео са објављивањем песама у часописима, а био је и сарадник Радио Београда. Био је и академик (већ знаш шта је САНУ). Преводио је позната руска дела, а и његова дела су превођена на многе друге језике.

Од његових најпознатијих дела ваља издвојити „Велико двориште”, „Гурије” и „Мале бајке”. „Мале бајке” су објављене 1974. и баш у тој збирци налази се  „Бајка о дечаку и Месецу”..

Мање познате и непознате речи

 • ТЕСТИЈА – земљани суд, крчаг за воду крушкастог облика, са грлићем и дршком на којој је отвор за воду;
 • САСТАВ – овде: телесна грађа;
 • СЛАМАРИЦА – душек пуњен сламом;
 • КРОК – корак;
 • ОБРОНАК – стрма страна брда низ коју се могу одронити камење и стење;
 • ПОМАЉАТИ СЕ – појављивати се;
 • ДУЛЕК – врста тикве;
 • КОЉЕ – збирна именица од именице КОЛАЦ.

Bajka o decaku 2

КЊИЖЕВНИ РОД – епика / епска поезија

КЊИЖЕВНА ВРСТА – дечја приповетка са бајковитим елементима / бајка

ТЕМА дела је је дечакова радозналост при откривању Месеца.

ИДЕЈА писца је истицање маштовитости и упорности радознале деце.

ПОРУКЕ дела су:

 • Радозналост и истрајност воде до чудесних открића.
 • Сâм живот састављен је од реалних и фантастичних елемената, а наше је како ћемо ми реаговати на тај сплет.
 • Маштовитост је особина коју треба неговати.
 • Маштом се најлепше улепшава стварност.
 • На нама је како ћемо организовати сопствени живот. (последња реченица)
 • Здравље је на првом месту.

Bajka o decaku 3

ПРВИ ЗАДАТАК – Размисли…

Прочитај следећу реченицу: ЖИВОТ ЈЕ СПОЈ РЕАЛНИХ И ФАНТАСТИЧНИХ МОТИВА, КАО БАЈКА. Размисли о њој, па одговори да ли се слажеш са њом или не.

ДА             НЕ

Образложи свој одговор. Наведи и примере како би твоје образложење било аргументовано.

Bajka o decaku 4

ДРУГИ ЗАДАТАК – Анализа главног лика

Ако размислиш о дечаку, јасно ти је да се његово понашање разликовало од мештана малог планинског села. Зашто? Зашто је реч баш о селу и о само девет кућа?

Опиши  ИЗГЛЕД ДЕЧАКА, али користи садржај дела.

Издвој из дела ДЕЧАКОВЕ ОСОБИНЕ И ПОСТУПКЕ.

Bajka o decaku 5

ТРЕЋИ ЗАДАТАК – Месец

Пронађи речи у делу којима је осликан Месец. Уочи стилске фигуре у издвојеним описима. Размисли о метафоричном значењу Месеца.

ЧЕТВРТИ ЗАДАТАК – Подела на целине

Сети се целина епског (и драмског) дела. Подели дело на целине и свакој одреди наслов.

ПЕТИ ЗАДАТАК – Размисли…

Да ли је ово дело бајка или приповетка?

ДА              НЕ

Образложи свој одговор.

Наведи фантастичне мотиве по којима ово дело заиста јесте бајка. Зашто је писац рекао да је то „мала бајка”? Како се завршава ово дело? Да ли је то одговарајући завршетак ако је заиста реч о бајци?

Наведи разлике између „Бајке о дечаку и Мјесецу” и народних бајки.

ШЕСТИ ЗАДАТАК – Кључне речи

Издвој кључне речи из овог дела.

Bajka o decaku 6