НАЈВЕЋА ЈЕ ЖАЛОСТ ЗА БРАТОМ - народна песма

ПЕСМА


ЗАДАЦИ:

 1. Размисли о томе зашто је народни стваралац за поетску атмосферу изабрао баш вече. Покушај да то повежеш са тематиком песме и образложи своје размишљање.
 2. Покушај да објасниш где се налази млада Ђурђевица, кога чека и одакле се војници нису вратили.
 3. Изнеси своје размишљање о томе како је песник изабрао редослед по коме ће наводити драге особе које је Ђурђевица изгубила.
 4. Објасни која је осећања пробудила у теби ова песма.
 5. Образложи своје размишљање у вези са самокажњавањем младе жене.
 6. Пронађи неке од стилских фигура у песми.
 7. Наведи три поруке из песме.

Песма је прочитана, на нека питања је одговорено. Поставља се питање која је осећања и размишљања песма пробудила у теби. Запиши их па да поразговарамо о томе на часу. Важи?

Претпостављам да нема потребе да те подсећам да поновиш градиво о народној књижевности, а да посебну пажњу обратиш на поделу народне лирске поезије.

Јасно ти је да ова песма припада лирици (лирској поезији) по књижевном роду, а по књижевној врсти одређујемо је као народну лирску породичну песму.

Мислим да ти неће бити тешко да одредиш тему и идеју. Јасно је као дан да се оне виде из самог наслова. Народни песник је желео да истакне љубав сестре према брату.

Од стилских фигура свакако ваља нагласити две. Градацију (степеновање) и хиперболу. Наравно, пронађи их у песми Smile

Поруке су многобројне. Неке од њих би могле бити:

 • Болно је суочити се са сазнањем да вољених више нема.
 • Тешко је живети без блиских особа.
 • Човек не сме никада губити наду.
 • И у тешким ситуацијама човек мора имати храбрости и снаге да настави живот.

Не сумњам у то да ћеш осмислити бар још три поруке Wink

Мислим да би било згодно да се информишеш о хијерархији у патријархалној породици. Биће ти јасније зашто жена изразитије пати за девером него за мужем.

За крај је довољно да размислиш о одликама породичних песама. У њима се најчешће опевају нежна осећања љубави и оданости међу члановима најближе родбине. Међу овим песмама је највише оних са тужним осећањима. Најчешће се жали за умрлим. Жалост се често исказује хиперболом. Сети се, сестра за умрлим братом себи вади очи. Јасно ти је да су ликови деца, мајке, браћа, сестре, тј. чланови најужих породица. Описани су догађаји у кругу једног дома. Истакнуте су сестринска и мајчинска љубав, нежност, брига, туговање, чежња, али и радост. Већ знаш да су жене те које слободно и отворено певају о својим осећањима, па није чудо што и ове песме спадају у тзв. женске песме, према Вуку Караџићу. Неки проучаваоци народне књижевности сматрају да део ових песама чине и успаванке. Мислим да ти је јасно због чега Smile