СВЕТИ САВА - Војислав Илић

Надам се да ти Војислав Илић није непознат. Сећаш се описне (дескриптивне) песме „Зимско јутро” из петог разреда. Подсети се! Сада се сећаш и најважнијих података о животу и делу овог нашег песника, који је, нажалост, преминуо у 34. години. Војислав Илић је један од наших најпознатијих песника. Живео је крајем 19. века (1860 – 1894). Један је од ретких песника који је живот провео у Београду. Рођен је у породици песника Јове Илића и ваздан је кућа била отворена за песнике и уметнике оног доба. Бранислав Нушић је записао:

Песничка кућа Илића била је осамдесетих година једини књижевни клуб у престоници. Кроз ту кућу, на којој су и дању и ноћу врата била отворена, прошло је неколико генерација књижевника. Мене је у кућу Илића увео Војислав, с којим сам још од 1880. године друговао, пошто смо се раније већ сретали радовима у појединим листовима. Улазак у песничку кућу Илића за мене је тада имао нарочиту драж. У машти шеснаестогодишњег младића, та кућа ми је изгледала као неки чаробни замак, или као недокучно гнездо где станује стари орао, а орлићи излећу у свет и враћају се с вечери на легало. Стари Јово Илић – „таткана” како су га звала деца, а крај њих и сви ми остали – био је тада још врло крепак старац.

Занимљивост: У овој кући често су се састајали:

 • Ђура Јакшић
 • Јован Јовановић Змај
 • Љубомир Ненадовић
 • Лаза Костић
 • Лаза Лазаревић
 • Милован Глишић
 • Јанко Веселиновић
 • Симо Матавуљ
 • Стеван Сремац
 • Алекса Шантић
 • Радоје Домановић
 • Бранислав Нушић

Још је као школарац писао песме. Објавио је три књиге песама. Биле су запажене у оно време због иновација у њима: богатство слика и музике, али и језичког богатства. Није чудо да је Војислав Илић постао узор многим нашим песницима. Писао је и лирске и епске песме.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Sveti Sava sesti 1

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

ПЕСМА

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

МАЊЕ ПОЗНАТЕ И НЕПОЗНАТЕ РЕЧИ:
-    ПОЗНО – касно;
-    ТАВНО – мрачно;
-    БЕЗАЗЛЕНО – наивно, невино, неискварено;
-    ПРНУ(ТИ) – одлетети;
-    КЛОНУТИ – малаксати, изгубити снагу;
-    КРЕПКА : КРЕПАК – чврст, снажан, здрав;
-    ПОРФИРА – пурпурна тканина којом се огрћу владари;
-    НАСТОЈНИК – чувар;
-    ВЛАС – коса;
-    ПРОХУЈАТИ – брзо проћи, протећи;
-    ЈОШТЕ – још;
- БУКТИЊА – бакља, запаљена свећа или сличан извор светлости.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

ПРВА СТРОФА
Песма почиње питањем: „Ко удара тако позно?” Имаш ли идеју зашто песник тако почиње песму?
Закључи, пратећи садржај песме, чему тежи млади Растко.
Песник јасно наглашава разлику између душе и тела. Протумачи тај део песме. Знаш ли о којој је стилској фигури реч? Иста стилска фигура се јасно уочава и када песник објашњава зашто се Растко жртвује и чега се одриче.
Обрати пажњу на мотив светлости који песник користи да објасни чега се све одриче млади Растко, а шта тражи: „Презрео сам царске дворе, царску круну и порфиру, / и сад ево светлост тражим у скромноме манастиру”. Сети се и цара Лазара који је бирао небеско царство уместо земаљског. Објасни шта ти подразумеваш под овим мотивом.
У песми се даље помиње шкрипање врата и крештање сове. Сигурна сам да знаш о којој је стилској фигури сада реч.
У стиховима који следе појављује се још једна особа обасјана светлошћу свеће. Већ погађаш да је реч о настојнику (чувару) манастира. Песник је приказао седамнаестогодишњака који тражи утеху у скромноме манастиру.

Sveti Sava sesti 2

ЗАДАТАК: Осмисли још неколико синтагми које осликавају лик Растка Петровића.

ДРУГА СТРОФА
Само четири стиха. Кажи својим речима на шта песник тачно мисли док говори о овоме детету које још живи.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

–    КЊИЖЕВНИ РОД – епика / епска поезија
–    КЊИЖЕВНА ВРСТА – уметничка епска песма
–    ТЕМА ове песме је долазак Растка Немањића у светогорски манастир.
–  ИДЕЈА песме је песникова жеља да овековечи животну одлуку младог Растка и да покаже да ни време не може нарушити значај Савиног дела.
–    ПОРУКЕ ове песме су:

 • Увек се треба сетити Светог Саве и његове духовне задужбине, која ће вечно живети у српском народу.
 • Кључни стихови: „Презрео сам царске дворе, царску круну и порфиру, / и сад ево светлост тражим у скромноме манастиру” представљају јасну поруку: небеско је важније од земаљског.
 • Треба тежити жељама свога срца, али само ако смо сигурни у своју жељу и ако њеним испуњењем не штетимо другима.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

ЈЕЗИЧКО-СТИЛСКА АНАЛИЗА

Пронађи у песми назначене стилске фигуре:

Sveti Sava sesti 3

Поред набројаних стилских фигура, у песми се крије и друго језичко богатство:
СИМБОЛ – упаљена буктиња (вера и просвећење) / царски двори, царска круна и порфира (благостање, моћ, леп и угодан живот, богатство) / СОВА – симбол ђавола и смрти; прхнула је и одлетела у мрак – ђаво је изгубио ову битку; СВЕТЛОСТ – духовни живот, вера, љубав, просвећење
ОБРАЋАЊЕ (вокатив) – седи оци, калуђери, часни оци, мило чедо
ИНВЕРЗИЈА – на капији затвореној / ноге моје / крепка воља моја / најмлађег свога брата / у ноћ црну / храма светог / са буктињом упаљеном / изнад главе своје свете / чело узвишено / чело бледо / чудесне оне ноћи / син Немањин
СМЕНА ГЛАСОВА (двоуснених) В И М – тавно
ОДСУСТВО ГЛАСА Х (1836, Вук Караџић) – прнути
ЗАНИМЉИВИ ИЗРАЗИ – позно (прилог); прохујати (глагол у значењу: брзо проћи)

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Сећаш ли се шта је ВЕРСИФИКАЦИЈА?

 • Песма има две строфе. У првој је 22 стиха, а у другој 4, а тај број стихова сам по себи представља контраст.
 • Свака два стиха се римују > права (женска) рима
 • Шеснаестерци – дуги стих од шеснаест слогова. Један стих има по шест стопа или шест акценатских целина. Такав стих зове се ХЕКСАМЕТАР и њиме су испевана чувена Хомерова дела „Илијада” и „Одисеја”. Овај стих је у српску поезију увео баш Војислав Илић.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

МАЛО ПРАВОПИСА

 • Атрибути испред имена светаца пишу се великим словом – Свети Сава, Свети Петар, Свети Јован…
 • Географски назив Света гора пише се почетним великим словом, а малим словом пише се реч ‘гора’ само у случају када се мисли на гору, планину; кад се мисли на ову духовну насеобину  пуну манастира, пише се великим словом – Света Гора.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Војислав Илић је писао и друге песме о Светом Сави, а Свети Сава је био инспирација и другим нашим песницима.

Одабране песме

 1. Војислав Ј. Илић: СВЕТИ САВА
 2. Војислав Ј. Илић: СВЕТИ САВА
 3. Војислав Ј. Илић: СРПКИЊИЦА
 4. Војислав Илић Млађи: СВЕТИ САВА
 5. Десанка Максимовић: САВИН МОНОЛОГ
 6. Јован Јовановић Змај: НА СВЕТОГА САВУ
 7. Јован Јовановић Змај: СВЕТИ САВА

Уметничке песме о Светом Сави 

(преузми)

Прочитај ове песме и размисли о њиховом садржају. Сигурно ће те инспирисати да саставиш неколико строфа и искажеш своја осећања у вези са животом и делом Светог Саве.

Или, размисли о одговорима на следећа питања у вези са овим песмама (или са неком од њих):

Војислав Ј. Илић: Свети Сава

1.    На шта мисли песник кад помиње атонски храм?
2.  Кажи која је стилска фигура у примеру „Подиже се бура усред ноћи неме”?
3.    Ко живо лупну у храстова врата?
4.    Објасни симболику у епитету „храстова (врата)”?
5.  Ко је игуман? Упореди са „настојником” у првој песми Војислава Илића о Светом Сави. Објасни значење речи ЛУЧ и РУЈНИ.
6.    Објасни симболику УПАЉЕНЕ ЛУЧИ У ЊЕГОВОЈ РУЦИ.
7.   Која се стилска фигура налази у примерима: капију тврду и зидине суре?
8.    Зашто се мисли да придошло момче неки јад слама?
9.    Опиши момче речима из саме песме.
10. Објасни израз на крају песме: „Сјајан колут сија од најлепшег зрака”.

Војислав Ј. Илић: Српкињица

1.    Зашто се песник обраћа баш Српкињици младој?
2.    Како се зове строфа која има два стиха?
3.    Објасни риму у овој песми.
4. Свети Сава се празнује 27. јануара, а у песми је опеван септембар. Зашто?
5. Шта мислиш о Српкињици која весело иде у школу? Упореди њен доживљај са сопственим искуством?
6.   Из њеног пољског доживљаја шта може закључити читалац о њеној личности?
7.    Зашто је најлепши венац онај који је дала своме учитељу?
8.     Колико Српкињица има година, по твом мишљењу?
9.  Смисли још два стиха који би били природни след стихова у песми.
10.   Упореди ову песму са песмом „Свети Сава” истог аутора.

Војислав Илић Млађи: Свети Сава

1.    О којој је стилској фигури реч у првом стиху песме?
2.    Објасни значење речи: КАМИЛАВКА, ПОРФИРА, РАСА.
3.    Шта је тема ове песме?
4.    Зашто Свети Сава примећује свађу међу својом браћом?
5.  За што песник каже за борбу међу браћом „зла коб наша стара”?
6.     Које особине Светог Саве истиче песник у овој песми?
7.     Савине кости су спаљене, али где год паде његов прах диже се или школа или црква. Зашто?
8.  Химна звони ПОБЕДНИЧКИ? Објасни симболику овог придева.
9.    Ко се данас највише радује Савиндану?
10.   Да ли се слажеш са описом славе упућене Светом Сави?

Десанка Максимовић: Савин монолог

1. Како ће то проћи тешка слутња кроз сан родитеља Расткових? Објасни како слутња може имати црна огромна крила.
2.  Објасни стилску фигуру у примеру „слутња тешка”.
3.  Шта значи реч МИНУТИ?
4.  Зашто је манстирски праг бео?
5. Објасни како ће Растко већ клечати на прагу ПУН МОЛИТВЕ И МИРА?
6.  Зашто ће његова душа бити под небом високо?
7.  Ко су УБОГИ људи? Шта се сазнаје о Растковој мајци из чина дељења хлеба убогима?
8. Да ли се у песми назире трачак Растковог жаљења што све оставља иза себе?
9.  Наведи стихове из које се види његова коначна решеност да је одлазак у манастир испуњење свих његових жеља?
10. Наведи пример градације у песми и објасни значење тих стихова.

Јован Јовановић Змај: На Светога Саву

1.    Зашто је на песника пала брига љута?
2.   О којој је стилској фигури реч у примеру БРИГА ЉУТА?
3. Објасните значење израза ЦРНИ МРАК? О којој је стилској фигури ту реч?
4.  Зашто је почетно слово речи СВЕТИТЕЉ написано великим словом?
5.   Објасни значење речи НЕСВОЈТА, а потом протумачи како нека деца лутају по тами.
6.    Да ли мислиш да је песник у праву кад каже да је теби благо што идеш у школу?
7.  Зашто песник помиње језик миле мајке? Чему се све уче деца у школи, према песниковом мишљењу?
8. ШТУЈТЕ значи ПОШТУЈТЕ. Објасни значење речи АМАНЕТ?
9.    Шта је тема и идеја ове песме?
10.   Кажи бар три поруке ове песме.

Јован Јовановић Змај: Свети Сава

1.    О каквом лелеку и вриску говори песник у првој строфи?
2.   Објасни стилску фигуру у стиху ЦВЕТ ЖРТВОВА ПЛОДУ.
3. Наведи бар два примера контраста или антитезе из ове песме.
4.  Објасни каква је то црква која је жива.
5. Коме све жели да помогне Свети Сава својим одласком у манастир?
6.   Објасни у каквој су вези вера и школе.
7. Како је песник објаснио реч ПРАВОСЛАВЉЕ? Аргументуј своје размишљање примерима из песме.
8. Како се зову стихови који се у песми понављају? Зашто песник понавља неке стихове?
9.    Шта се десило након спаљивања Савиног тела?
10.  Наведи бар три поруке ове песме.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Прелистај књиге о Светом Сави (Дечја библиотека):

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥