ПОРОДИЧНЕ НАРОДНЕ ЛИРСКЕ ПЕСМЕ

Сети се поделе народне лирске поезије. Већ смо се бавили неким врстама:

Мислим да нема потребе посебно издвајати љубав и поштовање деце према родитељима. Јасно ти је да је дошао ред на породичне песме, а једну смо већ анализирали – „Највећа је жалост за братом”. Важно је у вези са овим песмама истаћи љубав и поштовање деце према родитељима, али чешће родитеља према деци, као и братску и сестринску љубав.

ПЕСМЕ

porodicne pesme sesti 1

Верујем да ћеш уживати у следећим породичним песмама и да ћеш с лакоћом уочити породичне мотиве у њима. Не заборави осећања која су ове породичне песме пробудила у теби. Упореди та осећања са онима која је у теби пробудила песма „Највећа је жалост за братом”.

Да не заборавим, кад прочиташ песме, у „Књижевном споменару” одговори на следеће задатке:

  1. Ко су ликови или учесници у овим породичним песмама?
  2. Наведи догађаје који су описани у њима.
  3. Кажи неколико осећања која се јасно истичу у овим песмама.
  4. Ко од чланова породице најчешће исказује љубав према ближњима у овим песмама?
  5. Јасно је да жене чешће изражавају своја осећања, док мушкарци то много ређе чине. Шта ти ова тврдња говори о некадашњим породицама и каква је у њима била улога мушкараца?

После ових питања размисли колико су се ствари промениле у односу на време описано у овим народним песмама. Протумачи како се данас изражавају осећања и има ли велике разлике између мушкараца и жена у том погледу.

Верујем да ти сада неће бити тешко да јасно истакнеш одлике породичних лирских песама. Напиши основне одлике породичних лирских народних песама. Наравно, у тезама Smile

Судећи по мишљењу неких научника, у ове песме спадају и УСПАВАНКЕ. Сети се шта знаш о њима јер смо их већ читали и анализирали.

За посебно вредне Smile

porodicne pesme sesti 2

1. Реч  колено  осим  основног  значења  (зглоб  који  спаја  доњи  део  бутне  кости  с  горњим крајем цеванице, до ноге око тога зглоба; одговарајући зглоб ноге у животиња) има и друга значења. Једно од њих је: „породица, породична лоза”. Од њега је добијено значење речи коленовић.

Одреди значење речи коленовић у следећој реченици: У  старом  делу  града  остало  је  мало  коленовића,  а  неки  од  њих  се  још  увек  баве традиционалним породичним занатом.  

Значење је:

  • занатлија, мајстор свог заната;
  • припадник било које фамилије;
  • потомак старог, доброг рода;
  • припадник исте генерације.

2.  Прочитај одломак из романа „Отменост јежа” Мјуриел Барбери. У овом одломку ауторка је покушала да сликовито опише једну породицу.

Ако хоћете да схватите нашу породицу, само погледајте мачке. Наше две мачке две су мешине скупе гранулиране хране које немају никакав занимљив однос с људима. Вуку се од једног до другог троседа, свуда остављају длаке, а нико као да није схватио да ни према коме не гаје ни најмању наклоност. Једина корист од мачака јесте то што представљају покретне украсне предмете, што је са интелектуалног гледишта занимљив концепт, али не може се применити на ове наше, јер им је стомак превише оклембешен.

Да ли је, по твом мишљењу, породица сликовито представљена у одломку?

ДА        НЕ

Образложи одговор позивајући се на текст.

3. Прочитај одломак из дела „Књига за сваког дечака” Виолете Бабић. У њему се налази једна реченица која није у вези с темом текста. Подвуци ту реченицу.

Млади и алкохол

Шта је то што младе привлачи алкохолу? Да ли је то разлог што одрасли пију, или то  што  твој  омиљени  глумац  на  фотографијама  у  новинама  често  држи  чашу  у  руци, или што се на свим прославама и журкама наздравља и опија? Или је привлачно то што је  алкохол  забрањен  за  младе  испод  18  година.  Можда  је,  ипак,  најбитнија  породица. Све срећне породице личе једна на другу. Тинејџер из породице у којој се пије пре ће пробати алкохол од оног чији родитељи не купују алкохолна пића.

4. Проучи легенду и дате податке, а затим одговори на постављено питање.

 porodicne pesme sesti 3

Колики је проценат породица у којима је однос према књизи у супротности са читалачким навикама тих породица?

____________ %