ОБИЧАЈНЕ НАРОДНЕ ЛИРСКЕ ПЕСМЕ

Пре размишљања о обичјаним песмама, подсети се градива о народној књижевности. Преузми подсетник.

Садржај подсетника проучи и сетићеш се свега што је потребно за час Smile

РАЗМИСЛИ: Шта је ОБРЕД, а шта ОБИЧАЈ?

ОБИЧАЈНЕ НАРОДНЕ ЛИРСКЕ ПЕСМЕ

Веома стара лирска врста везана за личност човека (рођење, свадба, смрт). Временом су ови стихови изгубили магијску моћ, а задржали су се само обичаји. Обичаји који су описивани нису верски, већ су садржаји свакодневног живота.

У обичајне песме спадају:

сватовске песме,

успаванке,

здравице,

тужбалице.

СВАТОВСКЕ ПЕСМЕ

Сватовске песме су прочитане Wink

  • Кад се испроси дјевојка (из Србије)
  • Кад се надају сватовима код дјевојачке куће
  • Наук дјевојци
  • Стане ми се сватовима нада

ЗАДАТАК:

1)   Издвој главни догађај за сваку од ових песама.

2)   Уочи доминантна осећања која су опевана кроз дате стихове.

3)   Одреди  главни мотив и остале мотиве у песмама.

4)   Издвој песничке слике.

5)   Пробај да опишеш атмосферу и изглед  ликова у песмама.

6)   Одреди врсту стихова у којима је песма испевана и пронађи неку од стилских фигура (епитет, метафора, поређење).

НАПОМЕНА: Исти ти је задатак и за остале песме.

УСПАВАНКЕ

Ако су успаванке прочитане, остаје задатак Smile Анализирај их према горе постављеном задатку.

ЗДРАВИЦЕ

И њих треба прочитати и анализирати на исти начин као и претходне песме. Иначе, здравице су познате и под називом ПОЧАШИЦЕ или ПОЧАСНИЦЕ. Покушај да објасниш зашто се тако зову.

¤ ¤ ¤ ¤ ¤