МАРКО КРАЉЕВИЋ УКИДА СВАДБАРИНУ - народна песма

Понови поделу књижевности према аутору, облику и књижевним родовима, а онда се сети и поделе епских народних песама. Од користи ће ти бити и подсетник Wink

Marko Kraljevic ukida svadbarinu

Шта знаш о Марку Краљевићу? Када је живео? По чему је био славан јунак? Наброј наслове још неких песама о њему. Јасно ти је да је Марко Краљевић и историјски и књижевни лик. Преузми текст о историјском лику – Марко Краљевић.

Песми можеш чути у извођењу народног гуслара Милана Ковачевића – Јутјуб. Више о Марку Краљевићу – Википедија.

 • Песме о Марку Краљевићу - Википедија, у случају да пожелиш да прочиташ и друге песме које припадају овом тематском кругу.

←  ↔  →

ПЕСМА

 ←  ↔  →

Размисли о следећем:

 • Изглед девојке неминовно у Марку изазива нека осећања. Можеш ли то објаснити?
 • Покушај да опишеш Косовку девојку. У каквом је  духовном стању? Разумеш ли њену решеност да се убије?
 • Истакнут је један детаљ који наглашава девојчину трагичну судбину. Знаш ли о ком је детаљу реч?
 • Размисли кога девојка представља. Покушај да пронађеш стихове који осликавају девојчин понос и патриотизам.

Marko Kraljevic ukida svadbarinu 1

 • Како је реаговао Марко Краљевић на причу несрећне девојке?
 • Какву је одлуку донео на основу девојчине приче? Објасни због чега је тако одлучио.
 • Јасно је да је Марко дубоко потресен судбином српског народа. Сети се где се та његова потресеност највише види.
 • Шта значи реч ЗАВЕТ? Протумачи Марков завет.
 • Објасни реакцију Арапинових слугу када су видели Марка.
 • Опиши двобој између Марка и Арапина.
 • Како Марко поступа према Арапиновим слугама? Шта из овог поступка закључујеш о Марку Краљевићу?
 • Размисли о Марковим особинама које се виде из ове песме и разврстај их на позитивне и негативне.

Мање познате и непознате речи и изразе:

 • ЗУЛУМ – насиље, безакоње, терор, тиранија
 • УДОМИТИ – удати
 • ДУШМАН – непријатељ, злотвор
 • САМОРАНА МАЈКА – жена с децом која је остала без мужа (Сети се Мионе!)
 • ЂУВЕГИЈА – младожења
 • СРДИТ – љут, бесан
 • АРАП ПРЕКОМОРАЦ – Арапин из далеке прекоморске земље
 • ЈЕЗДИТИ – ићи, путовати, хитати
 • ЈАПУНЏЕТ – огртач од дебелог сукна, материјала, штити од кише
 • НЕМАМ КАДЕ – немам кад
 • ДОНО – донео
 • ТЕЛАЛ – гласник
 • БУЗДОВАН – старинско оруђе, гвоздена кугла на гвозденој или дрвеној дршци
 • ДАВОРИ – туга, биље
 • ДАВОРИТИ – тужити, јадиковати
 • ВЕРЕСИЈА – зајам, неплаћено, џабе
 • ТЕРАМИТИ – оглашавати

КЊИЖЕВНИ РОД – епика / епска поезија

КЊИЖЕВНА ВРСТА – народна епска песма старијих времена (циклус песама о Марку Краљевићу)

ТЕМА песме види се из самог наслова.

ИДЕЈА песме је жеља народног певача да покаже и истакне величину Марка Краљевића у помагању угроженима и сиромашнима.

ПОРУКЕ ове песме су:

 • Дужност сваког појединца је да се бори против злих и сурових.
 • Треба осудити све оне који другима наносе зло.
 • На муци треба бити јунак, а у невољи пријатељ.
 • Народ зна да цени онога ко му се нађе у невољи.
 • Свет би био много лепши када би се свако издигао изнад личног интереса и окренуо се ономе што је од опште користи.
 • Јунак неправду нити чини нити трпи. (стари Римљани)
 • Сила без правде је насиље. (Отон Жупанчич)
 • Ко часно умре, људи га памте и стотину година, а оног без части и рођена деца забораве. (монголска пословица)

Marko Kraljevic ukida svadbarinu 2

Иван Мештровић: КРАЉЕВИЋ МАРКО

←  ↔  →

ПОДЕЛА НА ЦЕЛИНЕ

 • Разговор (дијалог) Марка и несрећне девојке – експозиција (увод)
 • Маркова чврста одлука – заплет
 • Марков мегдан са Арапином – кулминација (врхунац)
 • Арапинов бес и Маркова победа – преокрет (обрт) (перипетија)
 • Укидање свадбарине (колективни благослов) – расплет

ЈЕЗИЧКО-СТИЛСКЕ ОДЛИКЕ ПЕСМЕ

 • Десетерац без правилне риме
 • Хипербола
 • Одсуство гласа Х (1836)

ЗАДАТАК ЗА ТЕБЕ

Маркове особине су већ анализиране. Остало је да размислиш о особинама Косовке девојке и Црног Арапина, али на основу песме.

←  ↔  →

СТВАРАЛАЧКИ ЗАДАТАК

Прочитај драматизацију Златка Грушановића „Марко Краљевић укида свадбарину. Можда и ти добијеш идеју и смислиш драматизацију према мотивима ове песме.

←  ↔  →