ЧУДЕСНИ СВИТАЦ - Добрица Ерић

cudesni svitac 2


ПЕСМА


Песма је прочитана. Следи размишљање о њој и анализа Smile

Подели са нама утиске, размишљања, осећања које је песма оставила на тебе. Обрати пажњу на визуелне слике које су ти се јавиле током читања ове песме. Размисли и о односима који се јасно истичу у песми.

Како би ти садржај песме био јаснији, размисли о питањима која се налазе иза ње у Читанци.


КЊИЖЕВНИ РОД – лирика / лирска поезија

КЊИЖЕВНА ВРСТА – лирска ауторска мисаона или рефлексивна песма

ТЕМА песме јасно се види из самог наслова: чудесни свитац.

cudesni svitac 3

Знаш ли шта је СВИТАЦ?

ИДЕЈА песме је песникова жеља да на метафоричан начин искаже постојање чудесног свица у свакоме од нас.

Сећаш ли се овог песника? Већ смо се срели са њим (одломак из поеме „Вашар у Тополи”). Сети се шта је поема Smile И не брини, са овим песником дружићемо се и у седмом разреду – дело „Песник и Месец”.

Чисто ради подсећања: Добрица Ерић је рођен 1936. у шумадијском селу Доња Црнућа, у Гружи. Он је песник села и сеоског, ливадског, цветног детињства. Његове најлепше песме су баш песме о детињству, природи, селу, шумама и ливадама… Чест гост у његовим песмама је управо свитац. Његове најпознатије збирке песама су:

 • „Башта са седам ружа”,
 • „Долина сунцокрета”,
 • „Од ратара до златара”,
 • „Песме о свицима”,
 • „Свет у сунцокрету”,
 • „Славуј и сунце”,
 • „Стабло твога тела”…

Шта све означава свитац из ове песме? Јасно ти је да се можеш везати за сигурност коју пружају породица и завичај, животне жеље и циљеви, успомене из детињства… И сам песник издваја два основна свица:

мајка (породица);

родни крај (отаџбина).

Из њих произилазе други свици с нашим развијањем и напредовањем.

Ако на овај начин посматраш свица, није тешко доћи ни до ПОРУКА песме:

 • Свитац је симболички израз или одсјај онога што у себи носимо – мајка, завичај…
 • Свитац може бити и нека жеља, недосањани сан који нас води, циљ коме смо се упутили.
 • Шта ће свитац значити појединцу зависи од тога шта га испуњава и води кроз живот.
 • Свитац је веран пратилац, али често га људи нису свесни.
 • Без свица нема нашег пута.
 • Свитац није један једини – свако наше хтење је један свитац.
 • Где год да смо, наш свитац је са нама.
 • Свако срце има свог свица.

После анализе песме, следи…

Језичко-стилска анализа

Зашто се стиче утисак да се песник обраћа читаоцу?

Објасни ову метафору.

Шта је версификација?

Песма је састављена од седам строфа, седа, катрена. Шта је катрен?

Врсту стихова одреди самостално. Од користи ће ти бити садржај у Читанци Smile

У песми је заступљена укрштена рима. Шта је рима? Које још врсте рима знаш?

За крај…

Врсте рима према броју обухваћених самогласника

 • МУШКА РИМА – римују се једносложне речи које садрже само један самогласник:

гај – сјај

жут – пут

 • ЖЕНСКА РИМА – римују се два самогласника у вишесложним речима:

гнезда – звезда

лица – свица

 • СРЕДЊА РИМА – римују се три самогласника у вишесложним речима:

вечери – трепери

прелије – врелије


ЗАДАТАК

Упореди ову песму са песмом „Плава звезда” Мирослава Антића.