ВЕЧЕ - Ђура Јакшић

Djura Jaksic

Аутопортрет, Ђура Јакшић

Песник је рођен у Српској Црњи, у Банату 27. јула 1832. године, а умро је 16. новембра 1878. године у Београду. Највећи је песник српског романтизма, а слободно се може рећи и да је један од најбољих и најомиљенијих књижевника из 19. века. Подједнако је био добар и као сликар и као песник. Сликарство је студирао у Бечу. Био је учитељ у више места у Србији. После је предавао цртање у Крагујевцу, Пожаревцу и Јагодини, а био је и коректор Државне штампарије у Београду.

Чисто да се зна, песме је почео да пише после сликарског искуства. Неке од његових познатијих слика можеш видети на следећој страни. Таман да видиш и шта те чека у осмом разреду Smile

Иначе, Ђура Јакшић спада у изузетно плодне писце. Писао је песме, приповетке и драме. У књижевној историји остао је запажен у првом реду као песник лиричар. Писао је родољубиве, љубавне, описне, мисаоне и социјалне песме. Тешко је рећи које су његове песме најпознатије, али можеш прочитати песме које се налазе на већ поменутој страни или на страни Знање.орг.


 ПЕСМА


Верујем да су ти речи углавном познате. Можда су те збуниле само ове:

Veče 2

Јасно ти је да је основни мотив, а уједно и тема ове песме, управо залазак сунца и пад витеза на бојишту. Што се тиче књижевног рода, мислим да ту нема потребе да се нешто посебно истиче, а што се тиче књижевне врсте, знам да ћеш без проблема рећи да је ова песма описна или дескриптивна. Наравном додаћеш и да је родољубива.

Ако бисмо даље издвајали мотиве или песничке слике, није тешко уочити описне (дескриптивне) и родољубиве међу њима.

 Vece 3


Vece 4


 • ОПИСНА (ДЕСКРИПТИВНА) ПЕСМА

Приказани су описи природе и слике из природе. За те слике песник везује своја осећања и мисли.

 • РОДОЉУБИВА ПЕСМА

Песник износи своја осећања према домовини, родној груди, завичају, своме народу, његовој прошлости…


Ова песма припада РОМАНТИЗМУ. Сети се основних одлика романтизма и реализма, књижевних праваца. Не заборави да се романтично везује за маштање о лепом животу. Све у песми је представљено лепо, романтично, егзотично, са елементима родољубља, за разлику од реализма…


Песничке слике

 Vece 5

Сети се шта су антоними, а онда размисли о антонимском пару: конкретно и апстрактно. Верујем да ћеш лако издвојити конкретне и апстрактне мотиве у овој песми.

У песми се лако препознаје временско и тематско јединство умирања једног дана и једног витеза. О чему је реч, јасно ће ти бити ако обратиш пажњу на следеће стихове: „Сунце залази за гору, за гране”, а истовремено „Најбољи витез паде са бојишта”. Види се да се слика погинулог јунака подудара са сликом сунца које залази. Сложићеш се да је занимљиво како једна слика крије у себи два мотива: пејзаж и јуначки мотив из прошлости.

 1. Размисли о доминантним осећањима у овој песми. И запиши их Smile
 2. Размисли и истакни главне поруке песме.
 3. Размисли! Да ли песник пева о неком конкретном витезу? Ако је твој одговор на ово питање ДА, размисли о ком је витезу реч. Који је то витез из народне књижевности пао на бојишту, а потом се посветио?

Језичко-стилска анализа

Што се тиче стилских фигура коришћених у песми, није тешко уочити да има следећих:

Пронађи их и запиши.

Скренула бих ти пажњу и на следеће појаве:

Сети се примера из свакодневице: мала кућица, сиромах просјак, оба два, чак штавише, седи доле…

 • Види се да је основни тон и мисао ове песме у знаку неког нестајања и умирања. Чак и сунце нестаје… Истакнут је сукоб супротности у времену, светлости и постојању: КОНТРАСТ или АНТИТЕЗА. Није их тешко уочити:

ДАН - НОЋ

СВЕТЛОСТ - ТАМА

ЖИВОТ - СМРТ

 • Симболичност је такође упечатљива: ДАНСУНЦЕ, НОЋМЕСЕЦ.
 • Обрати пажњу на стих:

ТА најбољи витез паде са бојишта”.

Надам се да ти није пало на памет да је реч о придевској показној заменици. У овом случају је реч о речци за истицање, за чуђење.


Версификација

Што се тиче версификације, верујем да ћеш лако уочити број строфа и стихова, врсту стиха и врсту риме. Сети се шта је рима J

Скренула бих ти пажњу да је по рими изузетак пета строфа. Она је прави пример за тзв. ЛЕОНИНСКУ или ЛЕОНИДСКУ риму. О каквој је рими реч? Леонинска или леонидска рима је када се римовање налази у средини и на крају истог стиха. Обрати пажњу:

„Немо поток бежи – ко зна куда тежи”.

 „Можда гробу своме – мору хлађаноме”.


При проучавању Јакшићеве поезије, стално се намеће питање о утицају Јакшићевог ликовног искуства на његову поезију. Шта ти мислиш о томе после анализе ове песме?


Да утврдимо Wink

 • КЊИЖЕВНИ РОД – лирика / лирска поезија
 • КЊИЖЕВНА ВРСТА – описна (дескриптивна) песма са елементима родољубиве песме
 • ТЕМА песме је песников доживљај једне вечери у спрези са његовим родољубивим осећањем или, као што већ знаш, залазак сунца и пад витеза на бојишту.
 • ИДЕЈА песме је уско повезана са темом.
 • ПОРУКЕ ове песме ћеш већ смислити Smile

За крај Smile

Размисли о одликама времена у коме је живео песник, па своја размишљања повежи са Косовским бојем. Кад све то повежеш са заласком сунца и са погинулим витезом који се посветио, песма ће ти бити у потпуности јасна.

И да, за сваки случај, увежбај изражајно читање ове песме Smile