ШЉИВА - Милован Данојлић

За почетак, мало забаве Laughing


Sljiva 1


Sljiva 2


Sljiva 3


Милован Данојлић је рођен 3. јула 1937. године у Шумадији, у Ивановцима крај Лазаревца. Живи у Паризу од 1984. године. Члан је САНУ. Савремени је песник, приповедач и романсијер. У његовим песмама јасно је истакнута велика љубав према природи. 

Најпознатије збирке песама су му „Како спавају трамваји”, „Родна година”, „Како живи пољски миш”… Добитник је многих награда.

Збирка песама „Родна година” (1972) састављена је од песама у којима се говори о воћу и поврћу, о ономе што расте и што даје плодове по нашим баштама, на њивама и воћњацима. Неке од песама носе упечатљиве наслове: „Кромпир”, „Першун”, „Диње”, „Лубенице”, „Гроздови”, „Краставац”, „Паприке”, „Ротквице”…


 ПЕСМА


Шљива

Sljiva 4

У овој песми је песник стопљен са животом, цветањем и рађањем шљиве. Према њој осећа велику блискост попут људи у давној прошлости који су веровали да све у природи има сопствену снагу и значај.

КЊИЖЕВНИ РОД: лирика / лирска поезија

КЊИЖЕВНА ВРСТА: описна или дескриптивна песма

ТЕМА се види из самог наслова, а ИДЕЈА песника је да дочара свој занос природом уопште.

Твој задатак је да осмислиш неколико ПОРУКА.

Главни мотив је ШЉИВА, а твој је задатак да одредиш и друге мотиве ове песме.

Сети шта је версификација.

Јасно ти је да је песма састављена од три катрена (строфа од четири стиха), док последња сторфа има два стиха (дистих). Стихови су различити, од оних са 9 слогова до оних са 13 слогова. У песми има риме. Одреди врсту риме. Сети се да је РИМА (слик) (срок) гласовно подударање на крају два стиха или више њих, а доприноси лепшој звучности песме и појачава значење песме.

Већ знаш да је ОПИСНА (ДЕСКРИПТИВНА) ПЕСМА лирска песма у којој песник описује природу, а кроз опис природе исказује сопствене мисли и осећања.

Sljiva 5

ЈЕЗИЧКО-СТИЛСКА АНАЛИЗА

ЕПИТЕТИ – широка, пребела, клонуле, повијене, загушљиве, тиха, загледана

ПЕРСОНИФИКАЦИЈА – шљива се буди; шљива има крила, као птица; шљива заспи; пробуди се шљива; гране се муче; шљиви лакне на души; крошња побегла из одаје; шљива преспава јесен и зиму; шљива тиха и загледана

МЕТАФОРА – шљива се спрема да полети

ПОРЕЂЕЊЕ – стабла као во сред вуче; шљива одскочи к’о да је побегла из одаје.

КОНТРАСТ – шљива се буди, касније иде у сан

ЗАДАТАК

По угледу на песника Милована Данојлића опиши, али у прози, своје омиљено воће. Оживи га, припиши му особине човека, употреби неко поређење, епитете… Покажи лепоту свога језичког израза Smile


За радознале Smile

Милован Данојлић је написао збирку песама „Како спавају трамваји”, што ме подсети да су некада  ученици основне школе читали и анализирали песму Александра Вуча Мој отац трамвај вози”. Сигурна сам да ћеш уживати у стиховима ове песме:

МОЈ ОТАЦ ТРАМВАЈ ВОЗИ

Мој отац, кад трамвај вози,
стоји на десној нози,
а другом ногом звони
да се са клизаве шине
несташно дете скине;
он грчи ногу и звони
да псето не погине;
он звони, звони и звони
да се са дуге пруге
уморни радник склони.

Sljiva 6

Ујутру, кад пођем у школу,
ја први угледам тролу,
ја први угледам где стење
трамвај који се пење;
и кликнем: „Ено га, иде!”
Да другови моји виде
за бремзом, у пуном сјају,
мог оца на трамвају.

Али кад стигну смене
и отац кући крене,
ја знам да га боле вене
на тромој, окорелој нози
на којој трамвај вози.
Ноћу, кад трамваји замру
и помру суморне мисли,
не спава отекла нога
коју су болови стисли.

Мој отац кад трамвај вози,
на болесној стоји нози,
па ипак он вози и вози…
Стотине људи дневно
путује и ноге одмара,
стотине људи дневно
на ручак стигне брже,
стотине људи дневно
новине мирно отвара,
прстом на прозору шара,
смеје се и разговара…

Sljiva 7

Мој отац вози и вози,
стотине људи дневно
он вози, вози и вози
на својој болесној нози.

Александар Вучо


За баш, баш радознале Smile