СМРТ ВОЈВОДЕ ПРИЈЕЗДЕ - народна песма


МАЊЕ ПОЗНАТЕ РЕЧИ

 • КЊИГА – писмо
 • ЛАГУМ – поткопани део у згради за оружје
 • БЕДЕМ – дебео зид
 • ЈАНИЧАРИ – турска пешадија
 • НАВАЛИЈА – врста старинске сабље
 • МУЧАТИ – ћутати

ТЕМА песме види се из самог наслова, тј. смрт војводе Пријезде и његове верне љубе Јелице.
ИДЕЈА народног певача је да се не забораве част и достојанство ондашњих људи.
ПОРУКЕ ове песме су:

 • Свако треба да брани своју част и част своје породице.
 • Нема непотпуне слободе – она је потпуна или не постоји.
 • Боље гроб него роб.
 • „Волим с тобом часно погинути нег’ љубити на срамоту Турке, нећу своју веру изгубити и часнога крста погазити”.

• ВОЈВОДА ПРИЈЕЗДА: моћан, јак, хитар, богат, поносан, мудар, пажљив, непознат историји, храбар, одан, својеглав, веран, поштен, частан, снажан, тврдоглав, брижан, досетљив, верник, не плаши се смрти, непоколебљив, достојанствен, осветољубив, породичан човек, родољуб, патриота…
ГОСПОЂА ЈЕЛИЦА: лепа, брижна, забринута, богата, сигурна, самоуверена, добра срца, одана супруга, добре нарави, верна, добродушна, поносна, нежна, права Српкиња, патријархално васпитана…
•   ЦАР МЕМЕД: храбар, ратоборан, самоуверен, освајач, владар, незасит, незајажљив, осветољубив, прек, злопамтило, дрчан, осоран, зао…

ЈЕЗИЧКО-СТИЛСКА АНАЛИЗА

• ПЕРСОНИФИКАЦИЈА – књиге иду за књигама
СТАЛНИ БРОЈЕВИ – три добра (сабља, коњ, жена), три године дана, три хиљаде војске, али и шездесет хиљада Турака, пет стотина
СТАЛНИ ЕПИТЕТИ – верна љуба, бритка сабља
ИНВЕРЗИЈА – од цара турскога, до Сталаћа град, војводе сталаћке…
ГРАДАЦИЈА:

1. сабља навалија, коњ Ждрал, верна љуба;
      2. одсецање главе коњу, пребијање сабље, смрт са верном љубом;
     3. мач сече дрвље, камење и гвожђе.

ЕПИТЕТИ – навалија, студено, ситну, малена, мутна, златна, ладно, зло, гора, бритку, разумна, верна, часнога
•  ОДСУСТВО ГЛАСА х – ладно, иљада, сарани (1836)
•  ХИПЕРБОЛА – мач сече дрвље, камење и гвожђе; у обраћању војводе Пријезде другим војводама: да ручају, да се напију, да врата отворе, да јуриш на Турке учине
•  КОНТРАСТ:

1. војвода Пријезда једно писмо гледа, а друго ситно пише;
 2. цар Мемед нити осваја град нити га може оставити;
 3. јаничари пију у Јеличино здравље, а за покој душе Пријездине;
4. „Морава нас вода одранила, нек Морава вода и сарани”;
5. „Цар је Мемед Сталаћ освојио, не освоји добра ни једнога”;
6. „Довео сам три иљаде војске, а не водим нег пет стотина”.

•    МЕТАФОРА – „О војводе, моја десна крила!”; „Навалија, моја десна руко!”
•    ДВЕ КЛЕТВЕ – „Мучи, љубо, муком се замукла!”; „Град Сталаћу, да те бог убије!”
•    ПОИМЕНИЧАВАЊЕ (ПРЕТВАРАЊЕ) – три добра
•    ОБРАЋАЊЕ и АПОСТРОФА


Занимљивост о песми

Војвода Пријезда (у песми Смрт војводе Пријезде) умире да се не би осрамотио уступајући тиранину сабљу, коња и љубу. То троје он схвата као саставни део своје слободе, као пуноћу свога достојанства. Ако би њих изгубио, остао би крњ, ништаван, ружан. И тај бедни и наказни живот тиранин би најзад узео. Истог је мишљења и Пријездина љуба, поносита Јелица госпођа, која једноставним речима - као нешто што се по себи разуме, што је једино природно и могуће - изражава најплеменитији хероизам: Волим с тобом часно погинути нег љубити на срамоту Турке... Морава нас вода одранила, нек Морава вода и сарани. Песма учи: нема крње слободе; она је или потпуна или не постоји. Тиранин се не задовољава само делом, иако узима део по део. Ако су ти драги слобода и достојанство, одупри се чим пружи руку на тебе.

Војислав Ђурић


ЗАДАТАК

Оцена: довољан (2)

 • Илуструј како замишљаш средњовековни Сталаћ.
 • Опиши средњовековни Сталаћ у неколико реченица.

Оцена: добар (3)

 • Одреди тему ове епске песме.
 • Објасни разлоге због којих војвода Пријезда и његова жена нису желели да се повинују наредби турског султана Мехмеда.
 • Истакни особине по којима су војвода Пријезда и његова супруга Јелица изузетне личности.

Оцена: врлодобар (4)

 • Уочи како је представљен лик госпође Јелице.
 • Шта можеш закључити о њеном карактеру на основу њеног говора и поступака?
 • Напиши неколико новинских наслова који могу дочарати тему ових песама.
 • Запиши неколико пословица које се могу повезати са овом песмом.

Оцена: одличан (5)

 • Како турски султан Мехмед доживљава опсаду града?
 • Образложи због чега он тражи сабљу, коња и љубу јунака ког жели да покори.
 • Објасни зашто је султан Мехмед на крају песме проклео Сталаћ.
 • Осмисли у неколико реченица суштину ове песме, али их повежи са данашњим временом.
 • Упореди лик госпође Јелице са ликом Анђелије из песме „Диоба Јакшића”.

Занимљивост из „Политикиног забавника”

Smrt vojvode Prijezde 1