СТАРА ПОРОДИЧНА КУЋА - Павле Угринов


Запиши своју прву асоцијацију која ти се јави кад чујеш реч КУЋА.


Павле Угринов  – књижевно име или псеудоним Василија Поповића. Рођен у Молу код Сенте 1926. Познати српски писац, песник, романсијер, драматург и редитељ. Његова познатија дела:

 • поема „Бачка запевка”,
 • збирке приповедака „Копно” и „Исходиште”,
 • романи „Елементи”, „Фасцинације”, „Отац и син” и „Задат живот”.

Умро је 2007. у Београду. 


Зашто се каже… КУЋА

(Политикин забавник)


Зашто се каже… ПРОЗОР

(Политикин забавник)


СТАРА ПОРОДИЧНА КУЋА


ПРВИ ЧАС

 • Прочитај одломак, а онда протумачи непознате и мање познате речи и изразе. Ако не успеш да протумачиш све речи чије значење не знаш, објаснићемо их на часу.
 • Сети се начина и стилова изражавања. Потом покушај да одредиш начине и стилове изражавања које препознајеш у овом одломку према три целине које се јасно уочавају:

спољашњи изглед куће
унутрашњи изглед куће
стара крушка

 • Већ смо помињали статичне (непокретне) и динамичне (покретне) мотиве. Напиши неколико мотива, али их подели на статичне и динамичне.
 • Јасно ти је да је реч о епској поезији или епици, а испод самог наслова ти пише да је реч о одломку из приповетке. Сети се шта је приповетка. Сигурно већ знаш да је тема опис старе породичне куће. Покушај да одредиш идеју и три поруке овог одломка.

ДРУГИ ЧАС

 • Одреди где се све налази приповедач који посматра кућу, а онда размисли о мењању углова посматрања (перспективе) приповедача и уочи колико је покретљивост посматрача утицала на динамичност описа.
 • Размисли о изгледу унутрашњости куће. Потом нацртај план описане трпезарије и у њему означи редослед приказаних ствари. Обрати пажњу на све оно што привлачи пажњу приповедача и објасни шта тражи погледом.
 • Издвој битне појединости у опису собе с улице и објасни шта се овим описом посредно сазнаје о некадашњим становницима куће. Покушај да замислиш начин живота некадашњих становника куће.
 • По чему је занимљива гостинска соба? На шта приповедача подсећа ова соба? Шта привлачи његов поглед док гледа с прозора гостинске собе? На шта га подсећа стара крушка?
 • Нацртај стару породичну кућу описану у овом делу.
 • Да ли је твоја асоцијација на реч КУЋА иста као и пре анализирања овог одломка?

ДОДАТНИ ЗАДАТАК

Погледај ових осам слика кућа и одлучи се за једну која ти се највише допада. Потом је опиши  у десет реченица у свесци за домаћи рад.

Porodicna 1

Porodicna 2

Porodicna 3

Porodicna 4

Porodicna 5

Porodicna 6

Porodicna 7

Porodicna 8