МАНАСИЈА - Васко Попа

Школски излети и екскурзије су често везани за манастире. Сети се својих осећања и размишљања у неком од њих. Изненади ли те када чујеш колико су неки од њих стари? Размишљаш ли о времену када су настајали?

Manasija 1 


Манастир Манасија је задужбина деспота Стефана Лазаревића. Налази се код Деспотовца, поред реке Ресаве, заједно са црквом Свете Тројице. Деспот Стефан Лазаревић је био син кнеза Лазара и кнегиње Милице. Манастир је саградио после Косовског боја, између 1407. и 1418. године (15. век). У овом манастиру је и сахрањен. Овај манастир је био један од најзначајнијих у оно доба. Ограђен је бедемима због честих напада Турака. У своје време је био духовни и културни центар Србије. Правиле су се иконе у њему и украшавале и преписивале црквене књиге. Познат је по тзв. Ресавској школи. У њему је било много монаха, зографа, преписивача и учитеља, а један од најпознатијих у то доба био је Константин Филозоф.

Manasija 2

Манастири су били честа инспирација уметника, а међу њих свакако спада Васко Попа. Један је од најпознатијих песника српске поезије. Бавио се и превођењем са француског језика. 

Manasija 3

Рођен је у Гребенцу крај Беле Цркве 1922, а умро је у Београду 1991. Објавио је осам збирки песама, а прва међу њима је „Кора”. Следе: „Непочин-поље”, „Споредно небо”, „Усправна земља”, „Кућа насред друма”, „Живо месо”, „Рез” и „Вучја со”. Објавио је и антологију народних умотворина „Од злата јабука”.
Својим песмама спојио је традицију, искуство и фолклор. Песме су му сажете песме, са  „што мање речи”, а израз му је јасан, пословичан и језгровит. Успевао је да детаље претвара у симболе и све његове песме одликује унутрашња хармонија.

Ова песма је из збирке „Усправна земља”, тачније, из циклуса „Ходочашће” (ходочашће, одлазак од манастира до манастира) Инспирисан српским средњовековним манастирима и фрескама, створио је и песме „Сопоћани”, „Каленић” и „Хиландар”.


МАЊЕ ПОЗНАТЕ И НЕПОЗНАТЕ РЕЧИ

  • ЗОГРАФ – сликар икона, живописац;
  • АЛАХ – Бог код муслимана;
  • АЛАХ ИЛ ИЛАЛАХ – нема бога осим Алаха;
  • КИЧИЦА – сликарска четкица;
  • ФРЕСКА – италијански, свежа слика израђена воденим бојама на још свежем малтеру зида

КЊИЖЕВНИ РОД: лирика / лирска поезија
КЊИЖЕВНА ВРСТА: мисаона (рефлексивна) песма
ТЕМА песме види се из самог наслова, тј. тема су манастир Манасија и непознати зограф који слика фреску.
ИДЕЈА песме је песниково дивљење манастирима и ономе што они значе за српски народ.
ПОРУКЕ песме су:

  • Смисао живота огледа се у тежњи да се иза себе остави велико дело.
  • Права уметност припада вечности. (Лудвиг ван Бетовен)
  • Уметност има снагу да преброди све невоље.
  • Људско тело није вечно, али дело свакако јесте.
  • Уметничко дело инспирише уметнике на нова стварања.

Плаво и златно су основне боје српског и византијског фреско-сликарства. ПЛАВА је симбол небеских пространстава, даљине, бескраја, небеског царства, духовног простора и  божанског света, док је ЗЛАТНА боја украса на одећи, драгоцености, звезда, светлости, ореола светаца, светлости ума, духовног зрачења, чистоте.

РЕФЛЕКСИВНА или МИСАОНА ПЕСМА – У овим песмама се пева о свету и појавама у њему, али не кроз конкретне догађаје и доживљаје, већ кроз мисли о њему и појавама које су део њега (љубав, родољубље, уметност, живот, смрт…) Тешко их је разликовати од других врста песама јер у себи често имају сличности по мотивима са њима.
У овој краткој песми има доста стилских фигура, али су најупечатљивије:

Manasija 4

У песми има ТЕРЦИНА (строфа од три стиха) и ДИСТИХА  (строфа од два стиха), а стих је слободан, што значи да се не поштују правила у градњи стихова и строфа или распоред риме. Стихови су различите дужине, праве риме нема или се јавља повремено. Овај стих је настао у другој половини 19. века као израз побуне против традиционалне поезије.

ЗАДАТАК ЗА ТЕБЕ Smile

Упореди ову песму са делом Аска и вук” Иве Андрића. Своја запажања запиши у свесци за домаћи рад.