ХАЈДУК СТАНКО - Јанко Веселиновић

Занимљивост одмах на почетку Smile

Први стрип (Википедија) који се појавио у Србији био је управо „Хајдук Станко”. Објављен је у „Политици” 1937. године. Међу 50 најбољих стрипова 20. века налазе се „Тарзан(енглеска Википедија), „Флеш Гордон(енглеска Википедија), „Супермен (Википедија), „Астерикс(Википедија) и „Бетмен(Википедија). Да ли ти је неки од њих познат?

Јанко Веселиновић је један од познатијих српских писаца с краја 19. века. Тачније, рођен је 1862. године у Црнобарском Салашу у Мачви. Био је коректор државне штампарије и драматург Народног позоришта у Београду. Радио је више година као учитељ у мачванским селима. Тада је упознао живот сељака и историјску прошлост тог краја. Написао је збирке приповедака из сеоског живота, као што су „Сељанка”, „Слике из сеоског живота”, „Пољско цвеће” и „Рајске душе”, али је најпознатији по роману „Хајдук Станко”. Умро је 1905.

Припада епохи реализма, а о реализму смо већ довољно говорили Smile

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

ОДЛОМАК

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

МАЊЕ ПОЗНАТЕ И НЕПОЗНАТЕ РЕЧИ И ИЗРАЗИ

ЛУГ – шума са ниским дрвећем и жбуњем, шумарак, гај

СРДИТ – пун срџбе, љутње, љут, бесан

САМОПОУЗДАЊЕ – сигурност, вера у себе

МАХ – тренутак

ТРЊИНА – врста воћа, разгранат жбун округласте крошње

ОДРЕШИТО – отресито, слободно, одлучно, отворено, енергично

ГРОМОВИТ – одјекује као гром

ЈАТАЦИ – чувари и помоћници хајдуцима

ЗАКАСАТИ – почети касати, јурити, трчати касом

ГУСЛЕ – народни гудачки инструмент уз које се певају јуначке народне епске песме, направљен од јаворовог дрвета, са струном од длака из коњског репа, преко које се превлачи гудалом

ПРОБДЕНИСАТИ – (од пробдети), бити будан целе ноћи, провести ноћ не спавајући

АШИК – уживање, забава

ХАРАМБАША – старешина хајдука

АВАЗ – глас, звук

ДОЛИКОВАТИ – бити у складу с нечијим достојанством

ПРЕМИШЉАТИ – оклевати, колебати се

ЛИЧИТ – наочит, маркантног изгледа

ИЗАТРКЕ – у залету, трком

КРУТЕЉАСТ – од крут, жилав, јак, стамен, снажан, супериоран

ЧУТУРА – округла пљосната посуда за ношење пића

СУВАРАК – сува грана

ОКРЕТАН – брз и вешт у покретима

ЈАСТРЕБ – птица грабљивица, овде: човек чврстих убеђења, непоколебљив, немилосрдан

РОЂАЈ – рађање

ОКУРАЖИТИ – охрабрити, подстаћи, осоколити

РАСРДИТИ – разљутити

ШАРА – ишарана пушка

ЕЈВАЛА – вала, са срећом

ЗАСТРУГ – порција, дрвена здела с поклопцем (као у приповеци „Прва бразда” Милована Глишића)

ЦАГРИЈЕ – кожне корице у које се ставља нож

Јасно ти је да је реч о епском делу према књижевном роду, али треба знати да је према књижевној врсти реч о ИСТОРИЈСКОМ РОМАНУ.

Тему и идеју одреди самостално, а додај и неколико порука следећим порукама:

  • Наша историја памти велике јунаке, па их ни ми не смемо заборавити.
  • Слобода не долази сама; треба се за њу борити и изборити.
  • Прошлост се не сме заборавити, јер у том забораву почиње смрт једног народа.
  • Народ који се не сећа и не памти, тај не поштује своју традицију и губи самопоштовање.
  • Највећа круна јунака јесте смиреност усред олуја живота. (Паул Жан)

Још једна занимљивост

Аутор је овај роман посветио Николи Тесли:

Hajduk Stanko 1

На крају романа обраћа се и српским јунацима. Извињава им се што им потреса кости, моли их за опроштај, али им истовремено  обећава да ће их увек помињати само по добру.

Јасно ти је да је реч о Првом српском устанку, од 1804. до 1813. године, а радња се дешава у Мачви (Википедија), конкретније, у Црној Бари.

Ликове можда карактерише сâм Јанко Веселиновић говорећи о људима оног доба: „Ми се дивимо људима из тога доба. Нама се чини да је немогућно оно што су они учинили. Почетак овога века истурио је дивове какви живе само у причама... Ти су људи чуда чинили. Снага, дух, окретност, и то беше све снажно и бујно. Преврните листове светске историје, па им нећете наћи равних, мањ ако узмете митологију. Чак су и некаквим друкчијим језиком говорили. Свака је њихова реч - пословица. Овако данас не говори један научар како је тада говорио ратар. Полуписмени попа постаде дипломата, обичан ратар водјвода, а један марвени трговчић геније!... Цело поколење као да је с неба спуштено”.

КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ

РОМАН – најобимније књижевно дело, најчешће у прози, у ком се описује цео живот или већи део живота једне личности. Постоји више врста романа:

 Hajduk Stanko 2

ЗАДАТАК: Проучи врсте романа и разврстај у свесци за домаћи рад романе које смо анализирали.

ТЕМА – оно о чему се у књижевном делу говори.

ФАБУЛА – низ међусобно повезаних догађаја који чине радњу књижевног дела.

СИЖЕ – план, скица, редослед најважнијих догађаја у делу.

КОМПОЗИЦИЈА – начин на који се различити елементи књижевног дела повезују у целину. Постоји спољашња и унутрашња композиција.

Hajduk Stanko 3

ЗАДАТАК ЗА ТЕБЕ: Размисли о композицији прочитаног одломка и наслови сваку етапу.

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Књижевни критичар Јован Скерлић рекао је о језику овог писца: „Веселиновић је мајсторски владао српским језиком, знао га прекрасно и руковао њиме окретно, вешто као мало који од писаца његова времена”.

Треба да знаш да је Јанко Веселиновић био добар познавалац народног језика. Богатство језика једна је од највећих вредности његових дела. Његово искуство показује да је веома важно слушати народни говор и бележити нове речи.

ПОСЛЕДЊИ ЗАДАТАК ЗА ТЕБЕ Smile

Шта мислиш, на који би начин данас могло да се допринесе очувању чистоте и богатства српског језика? Спреми се да образложиш своје мишљење.

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Више о роману Хајдук Станко” Јанка Веселиновића у делу Препорука за читање.

¤ ¤ ¤ ¤ ¤