КУЈУНЏИЈА И ХИТРОПРЕЉА - народна песма

ПЕСМА

Знаш ли шта значи народна пословица „Весело срце кудељу преде”? Или ти је ова пословица непозната?

Ова пословица се односи на људе који сваки посао раде пуна срца, с радошћу и уз песму, тако да нема ничег чудног у томе што је песма одувек пратила рад. Песмом се славио рад и надметање, а ни љубав није изостављена. Лакше је радити уз песму. У песми се крије снага и воља за било који посао.

Отуд и народне лирске посленичке песме или песме о раду, о којима смо већ говорили. Сети се основних одлика ових песама. Сећаш ли се зашто се многе међу њима зову и жетелачке?

За разлику од жетелачких песама, песма о кујунџији и хитопрељи везује се за прела. Вук Стефановић Караџић је оставио запис и о прелу у свом делу „Живот и обичаји народа српског”:

Бива обично ноћи свечера. То се разумје да на прело иду дјевојке и младе, и кадшто дође по које од познате момчади те се с дјевојкама и младама разговарају и шале. На прелу се ноћу преде или домаћици на мобу или свака преља себи: ако се преде на мобу, онда домаћица ваља преље да части; ако ли преде свака себи, онда им домаћица не даје ништа за јело, него ако која донесе нешто од куће. / ... / Дању се иде на прело само на мобу каквој великој госпођи готово као на беглук или кулук.

 • БЕГЛУК – турски, обавезан, присилан рад на беговском имању
 • КУЛУК – турски:

-      радна обавеза сељака према властелину или спахији

 -      бесплатан, али обавезан рад на изградњи објеката од јавног значаја

-      фигуративно, тежак рад, мука, невоља

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

 • КУЈУНЏИЈА – занатлија који прави предмете од злата и сребра

/ Сећаш ли се филма „Зона Замфирова”? /

Kujundzija 1

 • ПОВ(Ј)ЕСМО – свежањ вуне, кудеље или лана који се веже за преслицу
 • ПРЕСЛИЦА – направа за предење
 • ОБОЦИ – минђуше, наушнице
 • ХИТРОПРЕЉА – она која брзо преде

Kujundzija 2

 • Подсећа ли те дијалог између ово двоје младих на неко књижевно дело које смо обрађивали ранијих година? Мала помоћ Smile У петом разреду.
 • На каква те размишљања подстиче ова песма?
 • У каквој су вези сунце и месечина са Јанком и Јањом?
 • Препознајеш ли стилску фигуру употребљену на почетку песме?
 • Имаш ли идеју шта значи израз „два златна рога од јелена”?

Јелен представља чистоту, а његови рогови представљају две животне супротности – мушкарца и жену.

Сети се рогова у врећи Smile

Kujundzija 3

 • Шта мислиш, зашто су ти рогови златни и тако моћно сијају?
 • Кад је већ реч о значењима одабраних израза, размисли о значењу речи „венци  и обоци”.
 • Шта мислиш о изразу „малена парица”?
 • Објасни Јанину способност да схвати смисао Јанкових речи.
 • Протумачи мотив љубави у овој песми.

Обрати пажњу!

Што се тиче версификације, реч је о лирском десетерцу у коме се налази пауза (цезура) после четвртог стиха.

¤ ¤ ¤ ¤ ¤