РОПСТВО ЈАНКОВИЋ СТОЈАНА - народна песма

Треба да знаш да је ова песма историјска јер су јунаци у њој познати историји. Јанковић Стојан је био познати ускочки вођа. У борби код Обровца 1666. године био је заробљен и одведен у Цариград у ропство.

Цариград = Истанбул (Википедија)

Тамо је провео 14 месеци одакле је избављен захваљујући откупу. Занимљиво је да су га Млеци одликовали за ратничке подвиге. Погинуо је у борби за Дувно 1687. године. Други јунак из ове песме је Смиљанин Илија, такође храбри ускок. Он је убијен 1654. године.

О ускоцима већ довољно знаш, а и о неким ускоцима. Сети се песме „Иво Сенковић и ага од Рибника”.

 Ropstvo J Stojana 1

ПЕСМА

Песма „Ропство Јанковић Стојана” је једна од лепших песама у нашој народној епској поезији. Многи научници ову песму сматрају баладом. Зашто многи међу њима тако мисле, биће ти јасно кад је прочиташ.

Размисли о следећим питањима:

 • Зашто Стојан и Илија беже из Цариграда у коме су имали све услове за леп живот?
 • Зашто је Стојан прво отишао у виноград?
 • Шта Стојан сазнаје из мајчине тужбалице?
 • Шта значи реч ЗАОВА? (Српски сроднички односи, Википедија)
 • Протумачи међусобне породичне односе у породици Јанковића.
 • Шта мислиш о Стојановој одлуци да дâ своју сестру младожењи?

Ropstvo J Stojana 2

МОТИВИ:

Муж на свадби своје жене < Овај мотив се јавља још у античкој књижевности, у Хомеровом епу „Одисеја”.

Ropstvo J Stojana 3

Мотив непрепознавања сина због неверовања у могућност његовог ослобођења из ропства види се у стиху: „Жив ми и здрав, делијо незнана”.

Мотив непрепознавања мужа због дужине трајања одсуства

Мотив доказивања идентитета или препознавања по неком посебном заједничком доживљају. У овој песми Стојан не доказује идентитет већ пева песму у којој је исказана алузија на жену и њега.

Књижевни род и књижевну врсту овог дела сигурно знаш. Тема песме је повратак Јанковић Стојана из ропства. На теби је да одредиш идеју и бар пет порука песме.

ПОДЕЛА НА ЦЕЛИНЕ

 • Увод (експозиција): Бекство двојице ускока из Цариграда
 • Заплет: Мајчина тужбалица у винограду
 • Кулминација (врхунац): Стојан и његова жена Јелица
 • Перипетија (обрт) (преокрет): Удаја сестре за младожењу
 • Расплет: Мајчина смрт од превелике среће

Најупечатљивија стилска фигура у овој песми је АЛЕГОРИЈА.

Занимљива је и ХИПЕРБОЛА: десетогодишње ропство (тачније, 9 година и 7 месеци)  уместо реалних 14 месеци.

СТАЛНИ БРОЈЕВИ – 3, 7, 9

СТАЛНИ ЕПИТЕТИ: честитоме цару, бијели двори, делија незнана, кићени сватови…

ПОРЕЂЕЊЕ: кука као кукавица

Једно је сигурно: од ускока се много тога може научити, а посебно да су част и достојанство највише врлине, а хуманост највиша вредност у животу.

Ropstvo J Stojana 4