ВОЛЕО САМ ВАС - Александар Сергејевич Пушкин


Voleo sam vas 1 

Александар Сергејевич Пушкин

Руски песник,  романтичар. Рођен је у Москви 1799. године. Пореклом је из старе сиромашне племићке породице. Био је близак царском двору. Лепој речи се приближио захваљујући дадиљи. Познат је по љубавним песмама, али је писао и песме о побуни и слободи, те је често имао проблема. Погинуо је у двобоју 1837. године.

Најпознатија дела су му роман у стиху „Евгеније Оњегин”, трагедија „Борис Годунов”, историјски роман „Капетанова кћи”, поеме „Цигани” и „Кавкаски заробљеник”, бајке у стиху „Бајка о рибару и рибици”, „Бајка о цару Салтану”…

Више о Пушкину можеш прочитати на Википедијиној страни: Александар Пушкин.

Анегдота из „Политикиног забавника”:

ПО ЦАРЕВОМ РЕЦЕПТУ

Чувени руски песник Александар Сергејевич Пушкин (1799–1837) био је, због једног преступа, 1824. године отпуштен из државне службе и протеран на село. Кад је, пред тај пут, срео друга из школских дана, рекао му је:

– Изгледаш лоше! Требало би да живиш повученије. Видиш, ја управо одлазим на имање где ћу моћи да живим у миру и самоћи.

– Да ли ти је то прописао лекар? – питао га је друг.

– Не лекар већ – цар – био је Пушкинов одговор.


Жак Превер

Voleo sam vas 2 

  • На Википедијиној страни Жак Превер можеш више сазнати о животу и делу аутора.
  • Ако ти се допада његова песма „Врт”, на страни Творца града можеш прочитати и друге његове песме: Превер.
  • О Паризу можеш сазнати више на Википедији, али сигурно не смеш пропустити виртуелно путовање: Париз.

Размисли само Laughing

ВОЛЕО САМ ВАС

Александар Сергејевич Пушкин

Волео сам вас; моја љубав стара

Још увек, можда, спи у срцу моме.

Ал’ зашто она немир да вам ствара?

Ја нисам рад жалостити вас њоме.

Волео сам вас немо, безнадежно,

Пун стрепње и пун љубоморне боли,

Волео сам вас искрено и нежно;

Нек Бог да, тако други да вас воли.

1) Кажи неколико основних података о Александру Сергејевичу Пушкину.

2) Одреди основну тему и идеју Пушкинове песме.

3) На који начин су исказана осећања и сећања у наведеним стиховима?

4) Уочи именске речи у песми којима се описује љубав.

5) Уочи глаголски облик у ком је испевана песма. Зашто је песник користио баш овај глаголски облик?

6) Наведи расположења лирског субјекта која се јасно виде у песми.

7) Објасни значење последњег стиха у песми.

8 ) Уочи главне мотиве у песми.

9) Упореди уочене мотиве са мотивима у песми „Врт” Жака Превера.

10) Уочи супротстављене мотиве у овим песмама.

11) Осмисли три поруке ове песме.


Размисли само Laughing

ВРТ

Жак Превер

Хиљаде и хиљаде година

Неће бити довољно

Да искажу

Онај трен вечности

Кад си ме пољубила

Кад сам те пољубио

Онога светлог јутра

У парку Монсури у Паризу

На земљи

Која се у звезде рачуна.

1) Кажи неколико основних података о Жаку Преверу.

2) Одреди основну тему и идеју Преверове песме.

3) На који начин су исказана осећања и сећања у наведеним стиховима?

4) Објасни значење првог стиха и именуј коришћену стилску фигуру.

5) Последња два стиха су такође богата стилским обележјима. Објасни их.

6) Уочи главне мотиве у песми.

7) Упореди уочене мотиве са мотивима у песми „Волео сам вас” Александра Сергејевича Пушкина.

8 ) Уочи супротстављене мотиве у овим песмама.

9)  Шта знаш о Паризу?

10)  Осмисли три поруке ове песме.


КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ

ЛИРСКЕ ПЕСМЕ – одређене су према главном мотиву (осећању) па могу бити: љубавне, описне (дескриптивне), мисаоне (рефлексивне), родољубиве, социјалне, дечје…

ЉУБАВНА ПОЕЗИЈА – најбројнија лирска врста и у народној и у ауторској књижевности. Најчешћи мотиви: радост, жеља, стрепња, неостварена љубав, туга…

ЛИРСКИ СУБЈЕКТ – унутрашње ЈА које говори у песми и изражава своја осећања. Често је то сам песник, али може бити и нека друга особа. Као и песника, и лирски субјекат се најчешће исказује у првом лицу једнице.

ЕЛЕГИЈА – врста лирске песме у којој се исказују туга, бол, сета (меланхолија). Настала је још у старој Грчкој. Често за тему има тугу због неостварене љубави, смрти драге особе, због неостварених снова, пролазности живота… Супротна врста елегији је ДИТИРАМБ.