ЛЕТЕЋИ НАД МОРЕМ - Иво Андрић

Ако о неком књижевнику знаш доста, онда је то свакако Иво Андрић. Сети се:

А тек ћеш се дружити са њим Smile

Јасно ти је да је реч о есеју или лирском запису, попут оног из петог разреда.

Текст припада књижевноуметничком стилу. Прилично је стилских изражајних средстава. Већ знаш да је највише епитета.

Море опчињава већину људи, па не чуди да је њиме био опчињен и Иво Андрић.

Задаци на часу Smile