ЉУБАВНИ РАСТАНАК - народна песма

ПЕСМА

После читања ове песме, неминовно се намеће  питање о томе како данас млади изражавају своја љубавна осећања, а како су то наши преци чинили. Шта ти мислиш о томе?

Шта за тебе значи израз ПАТРИЈАРХАЛНО ВАСПИТАЊЕ?

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Непознате и мање познате речи:

 • зумбул и када – цвеће
 • бостан – врт, башта (данас је заједнички назив за диње и лубенице)
 • калем – писаљка од трске
 • мурећеп – мастило
 • јад – несрећа

Јасно ти је да су плави зумбул и зелена када младић и девојка који су раздвојени. Љубав је основно осећање у песми, али прожето тугом. Разлог њихове туге је очигледан – раздвојеност. Смисли неколико разлога за њихову раздвојеност.

КЊИЖЕВНИ РОД: лирска поезија / лирика
КЊИЖЕВНА ВРСТА: народна љубавна лирска песма
ТЕМА ове песме је љубав двоје младих приказане кроз љубав два цвета – плави зумбул и зелена када.
ИДЕЈА песме је жеља народног певача да слави велику љубав коју ни растанак не може уништити.
ПОРУКЕ песме су:

 • Права љубав не може нестати због даљине између двоје заљубљених
 • Патријархално, домаће васпитање никада не може и не сме изаћи из моде.
 • Права љубав је вечна и не нестаје због тренутних тешкоћа.
 • Част, поштење и чист образ битнији су од тренутних задовољстава.

 

Ljubavni rastanak 1

ПЛАВИ ЗУМБУЛ – стабилан, смирен, зрео, сталожен

ЗЕЛЕНА КАДА – наивна, незрела, неискварена, поштена, млада, чиста, неискусна

СТИЛСКЕ И ЈЕЗИЧКЕ ОДЛИКЕ ПЕСМЕ

 • АЛЕГОРИЈА – стилска фигура. У песми се не помињу младић и девојка, али је јасно да је реч о њима.
 • ХИПЕРБОЛА – лист хартије као небо, мастила колико је у мору воде, за три године не би исписала јада
 • МЕТАФОРА – зумбул – момак; када – девојка; бостан – заједнички живот
 • СИМБОЛ – симболика боја: црна боја мастила – девојчина судбина; плава боја зумбула – смиреност, сталоженост, зрелост; зелена боја каде – незрелост, наивност, неисквареност
 • АРХАИЗМИ – ТУРЦИЗМИ – БОСТАН, КАДА, АРТИЈА, КАЛЕМ и МУРЕЋЕП – застареле речи по свом облику и данас се не користе
 • СТАЛНИ БРОЈ – два цвијета; три године дана
 • ЕПИТЕТИ – плави, зелена, црн – БОЈЕ
 • АПОСТРОФА (обраћање неживим бићима) – „Душо моја, у бостану кадо”
 • ИНВЕРЗИЈА – „Душо моја, у бостану кадо”
 • ОДСУСТВО ГЛАСА х (1836) – артије, моји, (ја) би
 • КОНТРАСТ (АНТИТЕЗА) – расли заједно, па се растали

ВЕРСИФИКАЦИЈА – једна строфа од 13 стихова – лирски десетерац, нема риме, дијалог између зумбула и каде, тј. момка и девојке

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Љубавне песме су најстарије и најбројније у народној поезији. Наравно, основно осећање је љубав између момка и девојке. Та љубав је чиста, искрена и нежна. Јача је од свих препрека. Нажалост, сва та љубавна радост често буде помућена тугом због растанка. Љубавна осећања се не испољавају директно већ се само наслућују; приказана су кроз алузије. Главни мотиви ових песама су:

 • лепота заљубљених, посебно девојке;
 • љубав;
 • растанак.

За ове песме везује се лирски десетерац и лирски осмерац. Најчешће се у њима налази дијалог, а од стилских фигура највише има епитета, поређења, метафора и хипербола.

О одликама љубавних песама можеш више прочитати:

Познате љубавне песме су:

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Занимљивости у вези са поменутим цветовима:

 • Кадифа (Tagetes) име је добила по Тагету који се помиње у и грчкој и у етрурској митологији. У грчкој митологији се више личности звало овим именом. О грчкој митологији знаш прилично, а ако те занима етрурска митологија > Википедија. Иначе, кадифа је биљка из породице главочика. Везује за лето и тада је једна од најпопуларнијих. Пореклом је из Мексика и Америке, а постоји и врста која потиче из Африке.

Ljubavni rastanak 2

 • Зумбул такође има везе са грчким митовима. Наиме, прелепи Хијацинт, спартански принц, вежбао је са Аполоном бацање диска.  Изненада је Хијацинта погодио Зефир диском у главу. Разлог – љубомора. Аполон је био очајан због Хијацинтове смрти и од његове крви је створио зумбул. Легенда даље каже да су зумбулове латице настале од Аполонових суза.

Ljubavni rastanak 3

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Размисли о следећим питањима:

1. Којим начином изражавања народни певач исказује тему љубавног растанка у овој песми:

 • монолог
 • дијалог
 • приповедање (нарација)
 • описивање (дескрипција)

2. Коју стилску фигуру препознајеш у кадином болу:

 • хипербола (преувеличавање)
 • контраст (антитеза)
 • поређење
 • епитети
 • ономатопеја

3. Речи БОСТАН, КАДА, АРТИЈА, КАЛЕМ и МУРЕЋЕП се не користе данас тако често. Неке од њих припадају, као што знаш, архаизмима (застарелим речима). Али, какве су ове речи према свом пореклу:

 • германизми (из немачког језика)
 • бохемизми (из чешког језика)
 • англицизми (из енглеског језика)
 • турцизми (из турског језика)
 • хунгаризми (из мађарског језика)
 • галицизми (из француског језика)

4. Које одлике народне лирске поезије препознајеш у овој песми:

 • мотив самоће
 • дијалог
 • сажетост
 • одсуство строфа
 • нема риме

5. Одреди стих ове песме:

 • лирски осмерац
 • лирски десетерац
 • епски десетерац
 • слободан стих

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Задаци за тебе

(Изабери и уради два од понуђених Smile)

 • Препричај песму, али пусти машти на вољу и прошири је.
 • Осмисли љубавну причу неког пара из оног времена.
 • Осмисли љубавну причу неког пара из овог времена.
 • Настави песму. Наравно, у стиховима. Твоји стихови треба да се надовежу на постојеће стихове.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

КАЖИ МИ, КАЖИ…

Кажи ми, кажи,

Како да те зовем,

Кажи ми, какво

Име да ти дам, –

Хоћу ли рећи:

Дико или снаго,

Или ћу: лане,

Или: моје благо,

Хоћу ли: душо,

Или: моје драго –

Кажи ми какво

Име да ти дам!

Све су то мила

Имена и лепа

Којима Србин

Своме злату тепа.

Ал ја бих провео

Читав један век

Тражећи лепше,

Милије и слађе,

Дичније име,

Што још не чу свет,

Да њим назовем

Мој румени цвет.

Јован Јовановић Змај

КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА

СЛИЧНОСТИ

 • Љубавне песме
 • Лирске песме
 • Исказивање осећања љубави између мушкарца и жене
 • Говор у обе песме (дијалог и обраћање)
 • Појава боја
 • Младић тепа девојци
 • Симболика боја
 • Девојка се пореди са цветом
 • Не зна се крај у обе песме
 • Из песама се не виде имена заљубљених
 • Пренесено значење за заљубљене
 • Не постоји начин ни речи да се искаже права љубав
 • Мушкарац приказан као смирена, стабилна, зрела особа
 • Жена приказана као невина, неискварена, вредна љубави
 • Мало епитета
 • Исказано је патријархално васпитање
 • Метафора цвећа у обе песме
 • Лирски стихови – десетерац и петерац, односно, шестерац
 • Заједничка реч „душа”
 • Преувеличано исказана силина осећања
 • Једна строфа као свеукупни израз осећања у песмама

РАЗЛИКЕ

КАЖИ МИ, КАЖИ…

ЉУБАВНИ РАСТАНАК

уметничка

знамо коме је посвећена

љубав мушкарца

метафора „мој румени цвете”

монолог

нема пренесено значење

више метафоре

нема симбола

опева љубав

шестерац и  петерац

обраћање

срећа, радост, занос

нема архаизама

нема сталних бројева

нема хиперболе

љубав супружника

сиромашнија стилским фигурама

римују се свака два стиха

укрштена рима понегде

тема се не види из наслова

нема (и)јекавице

младић не добија одговор

24 стиха

има придева: мила, румени…

мање непознатих речи

народна

не знамо имена ликова

љубав и чежња двоје младих

дијалог зумбула и каде

дијалог

пренесено значење

само зумбул и када

има симбола

тема је растанак

десетерац

дијалог

растанак, туга, чежња

има архаизама

има сталних бројева

изражена хипербола

љубав момка и девојке

богатија стилским фигурама

нема риме

нема риме

тема се види из самог наслова

има (и)јекавице

младић добија одговор

13 стихова

епитети, придеви су саме боје

више непознатих речи

♥ ♥ ♥ ♥ ♥